Rerum Novarum:


Organisatie: ACW Meerhout

Lokatie: Speeltuin Kinderweelde

Weer aanbod van een waaier aan activiteiten ...

Allen daarheen!